Wednesday, March 18, 2009

SKIM PINJAMAN TABUNG EKONOMI BELIA (STEB)

Skim Tabung Ekonomi Belia (STEB) dibawah Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Ekonomi Belia adalah merupakan Tabung Amanah yang diuruskan oleh Kementerian Belia dan Sukan . Ia bertujuan untuk memberi pinjaman perniagaan kepada golongan belia.
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBS) berperanan menyediakan danan pinjaman dan melantik institusi kewangan sebagai pengurus danan yang bertanggungjawab untuk memproses. Mengeluarkan dan mengutip balik bayaran pinjaman.
KELAYAKAN DAN SYARAT PINJAMAN
Golongan belia yang layak untuk mendapat kemudahan pinjaman adalah:-
a.) Warganegara yang menetap di Malaysia berumur diantara 18-40 tahun.
b.) Telah menjalani Ujian Saringan Psikologi Usahawan dan mengikuti kursus
keusahawanan anjuran KBS.
C.) Pinjaman bertujuan mengembangkan projek perniagaan, perusahaan dan
pertanian.
D.) Permohonan pinjaman adalah secara individu dan menjalankan perniagaan
secara sepenuh masa.
Seorang sahaja antara suami atau isteri layak pada bila-bila masa untuk mendapatkan pinjaman skim ini.
Pemohon dan penjamin mesti bebas dan bersih dari tindakan undang-undang dan telah melalui semakan CTOS.
Mengemukakan dua (2) orang penjamin. Syarat-syarat penjamin adalah seperti berikut:
a.) Penjamin adalah digalakkan daripada kalangan ahli keluarga
b.) Setiap penjamin mempunyai pendapatan tetap kasar (termasuk elaun-elaun tatapi
tidak kurang dari RM 1 ribu sebulan)
c.) Tidak Mempunyai rekod tindakan yan berkaitan dengan perhutangan.
Syarat khas
Semua pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Belia dan Sukan adalah tidak layak menjadi penjamin.
Had Menjamin
Seseorang yang layak untuk menjadi penjamin tidak boleh menjamin lebih daripada dua (2) orang peminjam pada satu-satu masa.
Hanya satu pinjaman SBN / SBT sahaja dibenarkan pada satu-satu masa.
Kaedah Permohonan STEB
a.) Pendaftaran secara on-line melalui portal Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB)
www.mpeb.gov.my
b.) Pendaftaran secara manual. Borang boleh didapati dari Pejabat Belia dan Sukan
Daerah serta Jabatan Belia dan Sukan Negeri.
Jenis-jenis Skim Pinjaman yang ditawarkan:-
a.) Skim Belia Niaga ( SBN )
b.) Skim Belia Tani ( SBT )
Jumlah Pinjaman:-
Jumlah Pinjaman adalah dari RM 5000 hingga RM 50,000 bagi kedua-dua skim.
Tempoh Bayaran balik adalah tidak melebihi 7 tahun.
Institusi Kewangan yang dilantik:-
a.) Skim Belia Niaga - Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
b.) Skim Belia Tani - Bank Pertanian Malaysia
Kadar Bayaran Perkhidmatan
Kadar bayaran perkhidmatan yang dikenakan ialah 4% di atas baki pinjaman

Dokumen-dokumen yang perlu:

1)5 salinan borang permohonan pinjaman SBN (KBS/STEB/1/2006) atau SBT (BPM 300-1-1 Pin. 5/99)
2)5 salinan borang penjamin SBN (KBS/STEB/2/2006) atau SBT (BPM 300-1-4 Pin.5/99)
3)5 salinan kad pengenalan pemohon (kedua-dua belah)
4)5 salinan kad pengenalan penjamin-penjamin (kedua-dua belah)
5)5 salinan kertas rancangan perniagaan
6)5 keping gambar pemohon berukuran 4cm x 3cm
7)Salinan sijil pendaftaran perniagaan / lessen perniagaan
8)Salinan sijil akademik / kemahiran tinggi
9)Salinan sijil-sijil kursus yang berkaitan
10)Slip gaji (asal & salinan) / cukai pendapatan (Borang J atau EA) penjamin
11)Penyata kewangan / bank
12)Sebutharga peralatan / mesin yang hendak dibiayai (sekurang-kurangnya 3 sebut harga)
13)Surat pelantikan sebagai pembekal / vendor / francais (jika berkenaan)
14)Salinan kontrak / inden yang ditawarkan (jika berkenaan)
15)Plan lokasi tapak perniagaan / projek

Permohonan Untuk mendapat Pinjaman

1)Permohonan untuk mendapatkan pinjaman mestilah menggunakan borang permohonan pinjaman khas institusi kewangan yang dilantik oleh Kementerian Belia dan Sukan.
2)Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan 5 salinan kertas kerja dan dimajukan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) untuk semakan dokumen dan cop pengesahan. Semakan dokumen perlu biduat oleh pengawai Belia dan Sukan Daerah; atau Pembantu Pengawai Belia dan Sukan Daerah; Pembantu Tadbir Pejabat Belia dan Sukan Daerah.
3)Salinan asal pinjaman hendaklah dimajukan terus kepada institusi kewangan yang dilantik.
4)3 salinan permohonan diserahkan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) manakala 1 salinan adalah untuk simpanan pemohon.
5)Pengawai di Pejabat Belia dan Sukan (PBSD) hendaklah memajukan 1 salinan masing-masing kepada habatan Belia dan Sukan Negeri dan Kementerian Belia dan Sukan ( Cawangan Pembangunan Ekonomi ), manaklan 1 salinan untuk simpanan PBSD.

Skop Pinjaman untuk Skim Belia Niaga (SBN) menerusi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia:

1. Bidang Perkhidmatan
Kedai Gunting rambut, salun kecantikan dan SPA, mencuci kenderaan, solekan / andaman, bengkel kenderaan motor / motorsikal, fotografi / video, kimpalan, membaiki radio / TV / telefon bimbit / alat elektronik, pusat tuisyen, kedai runcit / pasar mini, kedai makan / restoran, pengiklanan dan percetakan, perkhidmatan professional, klinik, farmasi, optik, pelancongan, kedai elektrik, kedai perabot, kedai tayar dan kedai alat ganti dll.

2. Bidang Pembuatan
Kraftangan, pakaian, anyaman dan produk warisan seperti labu saying, tembaga, batik dll.
3. Bidang Perniagaan ICT
Kedai Internet / pusta latihan, one-stop-centre seperti fotokopi / alat tulis / pembayaran bil.
4. Bidang kios / gerai / pasar malam / penjaja
Burger / Yong Tau Fu / Jagung / Ais Krim dll serta lori, van motor bergerak, stokes, francais, dan lain-lain perniagaan berlandaskan syariah.

*** TIDAK TERMASUK pembiayaan untuk membeli premis perniagaan. Modal kerja untuk kontraktor dan perniagaan berkonsepkan jualan langsung.


Syarat-Syarat Penjamin

1. Pinjaman RM 5000.00 – RM 15,000.00; TIADA PENJAMIN
I.Peminjam menjadi penjamin kepada pinjaman tersebut. Peminjam akan dikenakan tindakan undang-undang jika ingkar untuk membayar balik pinjaman.
II.Peminjam tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.
2. Pinjaman RM 15,001.00 – RM 50,000.00, dengan satu ( 1 ) orang penjamin
I.Penjamin digalakkan daripada kalangan ahli keluarga.
II.Penjamin mempunyai pendapatan tetap kasar ( termasuk elaun-elaun tetap) tidak kurang dari RM 800.00 sebulan.
III.Penjamin adalah adalah terdiri daripada kakitangan kerajaan atau swasta.
IV.Penjamin yang bekerja disyarikat yang sama dengan pemohon tidak layak menjadi penjamin.
V.Penjamin tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.
3. Syarat Tambahan
Bagi Pinjaman kali kedua, sekiranya bayaran balik untuk pinjaman pertama memuaskan, maka pinjaman kali kedua iaitu daripada jumlah RM 50,000 tanpa penjamin boleh dipertimbangan.
4. Syarat khas
Semua pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Belia dan Sukan adalah tidak layak menjadi penjamin.


Kelayakan dan Syarat-syarat mendapatkan pinjaman:
Golongan belia yang layak untuk mendapatkan kemudahan pinjaman adalah seperti berikut:
a)Warganegara yang menetapkan di Malaysia berumur antara 18-40 tahun.
(Minimum umur oemohon adalah 18 tahun dan sebelum mencapai umur 41 tahun)

b)Pemohon yang memenuhi salah satu dari dua kategori berikut sahaja layak untuk mendapat borang pinjaman: -
Kategori 1 - Telah berniagan dan mempunyai sijil

Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulandan mempunyai sijil yang berkaitan iaitu:- Sijil pendaftaran perniagaan / Sijil kursus keusahawan atau kemahiran / Sijil , Diploma atau Ijazah dalam bidang perniagaan atau berkaitan / Sijil atau Diploma dari Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN)
Kategori 2 – Memulakan Perniagaan dan mempunyai sijil

Baru memulakan perniagaan dan telah mempunyai sijil yang berkaitan. Pemohon yang baru memulakan perniagaan adalah merujuk kepada berikut:- Telah mempunyai tapak / asa perniagaan yang akan dijalankan / Telah mempunyai sijil pendaftaran perniagaan kurang dari 6 bulan / Mempunyai dokumen perjanjian sewa tapak / premis (jika berkaitan) / Mempunyai sijil yang berkaitan (seperti di atas)
c)Tujuan permohonan adalah untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.

d)Permohonan pinjaman adalah secara individu dan menjalankan perniagaannya secara sepenuh masa.

e)Seorang sahaja antara suami atau isteri yang layak pada bila-bila masa untuk memohon pinjaman.

f)Setiap pemimjam mestilah bebas dan bersih dari tindakan undang-undang.

g)Mengemukakan satu (1) orang penjamin, tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan seperti dalam Perkara (9).

h)Borang permohonan yang lengkap dan kertas kerja mestilah dimajukan melalui institusi kewangan yang dilantik.

i) Hanya satu pinjaman SBN / SBT sahaja dibenarkan pada satu-satu masa.


贷款申请者条规
1. 贷款数额介于RM5000 至RM15, 000 :无需担保人
a)贷款申请者本身就是该贷款的担保人。如果没有摊还贷款,申请者本身将会接受法律的制裁。
b)申请者不在银行或贷款机构的欠债黑名单之内。
2. 贷款数额介于RM 15,000.01 至 RM 50,000.00 :需要一位担保人
a)担保人最好是来自家庭成员
b)担保人必须拥有每月不低于RM 800(包括津贴)的薪水
c)担保人可以来自私人界或公务员
d)申请者的同事不可以成为申请者的担保人
e)申请者不在银行或贷款机构的欠债黑名单之内
3. 额外条规
如果第一次贷款的摊还记录是满意,将考虑第二次的贷款申请不需要担保人
4. 特别条款

所有青年与体育部的官员都不可以成为青年创业基金贷款的担保人
5. 贷款限定

每一位担保人只可以成为一位贷款申请者的担保人


所需文件

1.5份贷款申请表格副本。
2.5份贷款担保人表格副本。
3.5张申请者身份证(双面)副本。
4.5张担保人身份证(双面)副本。
5.5份计划书副本。
6.5张申请人照片(4cm x 3cm)。
7.商业注册。
8.技术文凭或高等教育文凭副本。
9.相关的课程证书副本。
10.申请者薪水单(正本及副本),申请者所得税(Borang J atau EA)
11.银行账户单
12.商业工具或机械价钱表(只少3样)
13.批发商或连锁上的伟人信(如有)
14.合约副本(如有)
15.商业地点图测申请贷款

1.申请贷款都必须用青年与体育部所指定的银行申请贷款表格。
2.每一位申请者都必须呈交5份计划书到县级青年与体育局,让该局核查及盖印证实。核查文件必须由县级青体局官员,县级青体局助理官员或县级青体局助理行政人员处理。
3.正版申请表格及文件必须呈交到指定的银行处理。
4.其余的3份文件则呈交到县级青年与体育局。剩下的一份则是由申请者本身保管。
5.县级青年与体育局的官员必须呈交各1份文件到州级青年与体育局以及青年与体育部,其余的1份则由县级青体局保管。


贷款资格与条规

以下是青年创业基金贷款的资格与条规:

i.凡是介于18岁至40岁的大马青年国民都可有资格申请。
ii.申请贷款者可分成两个类型,但必须符合连个类型当中的其中一个类型。

第一类型:已经拥有商业注册以及已经开始营业
至少已经经营6个月,同时也拥有相关的文凭,例如:商业注册/国家青年技术学院文凭/与商业相关的证书,文凭,大学资格等。

第二类型:已经拥有商业注册以及刚开始营业
申请者是刚刚开始创业,同时也拥有相关的资料,例如:商业地点/经营的类型/拥有不超过6个月的商业注册/商业地点或店的租约等。

iii. 申请贷款的目的必须是用于创业或扩充商业用途。
i.贷款的申请必须通过个人的名誉,同时申请者必须全职经营者。
ii.如果是一对夫妻申请贷款,只允许夫妻之间的其中一位申请贷款而已。
iii.申请者的名字没有被列入银行的黑名单。
iv.如果申请超过1万5千的贷款,申请者必须呈交担保人的表格。
v.所有已经填好的申请表格及计划书都必须呈交给指定的银行。
vi.在同样的时间,只可申请其中一种贷款,既是商业贷款或农业贷矿而已。
青年创业基金商业用途范围
1.服务业
理发,美容,SPA,汽车,修车,摄影,录音,电器 / 手机维修, 补习中心,迷你市场,杂货店,茶餐室,餐馆, 广告,文具复印,专业服务,诊疗所,郊游服务,电器店,家具店,轮胎店等
2.制造业
手工艺品,服装,编织,传统手工等
3.多媒体行业
网咖,培训机构,一站式电脑服务等
4.档口,小贩,夜市集
汉堡包,酿豆腐,冰淇淋,摩哆车小贩,小型罗里小贩,连锁型小贩等,只要不违反回教教条。
***不包括作为购买产业,发展商及直销用途。

8 comments:

 1. Can i get this loan to start a clothing botique?
  How can i apply for this loan? Must we need to prepare a proposal,what we must stated in the proposal?

  ReplyDelete
 2. http://digital-niaga.biz/ebook/contoh-kertas-kerja.html --> nih amoi..masuk sini nengok contoh kertas kerja

  ReplyDelete
 3. What is the interest rate for the loan? how many years for the repayment?

  ReplyDelete
 4. where and how can i apply this loan?

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete